Generals

Aquestes condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, incloent-hi les Illes Canàries i les Illes Balears per FRANCESC GÁLVEZ HERRERA, amb NIF: 40348836M en endavant FRANCESC GÁLVEZ HERRERA, amb destinació a persones físiques.

Tota comanda feta a FRANCESC GÁLVEZ HERRERA implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel client de les condicions generals de venda de FRANCESC GÁLVEZ HERRERA vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tota comanda posterior, a excepció dels casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per FRANCESC GÁLVEZ HERRERA. El fet que FRANCESC GÁLVEZ HERRERA no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer-hi en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que se’n siguin conseqüència, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d’ordre públic contràries.

 

Preus

Els preus publicats a FRANCESC GÁLVEZ HERRERA són a Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus són IVA NO INCLÒS, el qual s’aplicarà una vegada formalitzada la comanda al «carret de la compra», i serà aplicable la vigent el dia de la realització de la comanda. Qualsevol canvi de taxa d’IVA, o qualsevol altre impost sigui aplicable, serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a FRANCESC GÁLVEZ HERRERA.

 

Producte

Les ofertes presentades per FRANCESC GÁLVEZ HERRERA són vàlides dins del límit de les existències disponibles. FRANCESC GÁLVEZ HERRERA es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera el venedor FRANCESC GÁLVEZ HERRERA.

 

Enviaments

  1. Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada a la comanda.
  2. Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça electrònica indicada pel client a l’hora de la seva alta a FRANCESC GÁLVEZ HERRERA.
  3. Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni entrega de comandes.
  4. No obstant la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni cap indemnització.
  5. Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies a l’albarà de recepció de lliurament.
  6. Per a enviaments fora d’Espanya i Portugal consulteu-nos.

 

Polítiques de devolucions i anul·lacions

  1. Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de tornar qualsevol article comprat a FRANCESC GÁLVEZ HERRERA i que no compleixi amb les condicions òptimes en el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d’aportar cap explicació, qualsevol article, comprat a FRANCESC GÁLVEZ HERRERA, tornat al seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més ni més.

En un termini màxim de 30 dies de la recepció de la devolució, FRANCESC GÁLVEZ HERRERA es compromet a reemborsar-lo.

En ser la causa de la devolució que l’article retornat és defectuós o no correspon al que sol·licita la comanda, FRANCESC GÁLVEZ HERRERA correrà amb les despeses de la devolució i nova tramesa.

  1. Anul·lació de comanda:

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà a càrrec seu les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquesta comanda.